21 Duel Blackjack På Playtech Online Casinos

21 Duel Blackjack är en ovanlig Playtech blackjack-variant som har ett element av studpoker. Reglerna och spelet är något annorlunda än vanlig blackjack. Till exempel är alla händer med totalt 21 lika, inklusive en naturlig blackjack.

21 Duel Blackjack börjar med ante satsningen. Då får du två kort, ett upp och ett ansikte nedåt. Återförsäljaren kommer att behandlas två kort, båda nedåtvända. Två kort kommer att delas upp mot mitten av bordet som gemenskapskort som i vissa studpokerspel. Om du viker kommer spelet att sluta och din ante satsning kommer att förverkas. Om du vill spela, måste du välja ett av de två gemenskapskorten. Automatiskt läggs en extra satsning, lika med ante satsningen, för din räkning. Du kan slå, i vilket fall ditt nedåtvända kort kommer att exponeras. Detta kommer att slutföra din tre kort hand, som blir din sista hand. Om du byter med den här handen förlorar du och förlorar båda satsningarna. I stället för att lägga sig kan du stå. Därefter kasseras ditt ansikts-kort och två-kortshandet blir sista handen.

Återförsäljarens val styrs av en uppsättning regler som är inbäddade i programvaran. Han slutar med en kort med två kort eller en kort med tre kort baserat på dessa regler. Dessa regler finns tillgängliga i spelet, men det är inte nödvändigt för dig att läsa eller förstå dem. Vinsten eller förlusten bestäms enligt följande. Om dealerns handvärde är mer än 12 och högre än ditt handvärde, kommer du att förlora båda vadmen. Om dealerns handvärde är mer än 12 men mindre än ditt handvärde så kommer du att vinna lika mycket pengar på båda satsningarna. Om dealerns handvärde är mer än 12 och lika med ditt handvärde, trycker spelarna. Om handlarens handvärde är 12 eller mindre kvalificerar han sig inte och du vinner även pengar på ante-insatsen medan den extra insatsen kommer att trycka.

21 Duel Blackjack har en valfri 2-satsnings satsning på de tre första korten som visas på bordet. Om dessa kort innehåller ett par vinner du 3 till 1 och om de tre korten är tre i ett slag vinner du 20 till 1. Dessa utbetalningar är oberoende av huvudspelets resultat.