Online Blackjack Optimal Överlämna Strategi

Många multi-deck online blackjack-varianter erbjuder ett överlämningsalternativ. Denna artikel förklarar först hur denna blackjack-rörelse fungerar och anger sedan den optimala blackjackstrategin för överlämningsrörelsen.

Överlämningsalternativet fungerar lite annorlunda i amerikanska blackjackvarianter och i europeiska blackjackvarianter. I amerikansk blackjack behandlas hålkortet för återförsäljaren. Om återförsäljarens uppåtkort är ett tio värdekort eller en ess kontrollerar han för blackjack på vanligt sätt. Om dealern har en blackjack förlorar du utan att ha möjlighet att utöva överlämningsalternativet. I alla andra fall kan du ge upp handen och få tillbaka hälften av din satsning. Detta kallas sen överlämnande. I europeisk blackjack delas inte hålkortet ut och därför kontrollerar inte återförsäljaren för blackjack. Du kan träna överlämningsröret omedelbart. Detta kallas för tidig överlämning.

Attraktionen att få hälften av insatsen tillbaka är så hög att nybörjare på nätet Blackjack spelare använder överlämningsalternativet utan diskretion, utan att inse att de oundvikligen förlorar hälften av den satsade summan. För bästa avkastning i online blackjack är det nödvändigt att veta den optimala överlämningsstrategin. Tre faktorer avgör om du ska ge upp eller inte. Om dealerns uppåtvända kort är inte ett nio, ett tio värde kort eller ett ess spelningen oavsett vilken situation som helst. Om återförsäljarens uppåtkort är ett nio, ett tio värde kort eller en ess så titta på nästa faktor.

Nästa faktor är den regel som bestämmer när dealern står och den sista faktorn är ditt två-korts handvärde. Om återförsäljaren måste stå på mjukt 17 och återförsäljaren har ett tio-värde-upp-upp-kort, ska du bara överlämna ett handvärde om 15 eller 16. I det här fallet om återförsäljaren har nio eller ett ess bör du bara ge upp på ett handvärde av 16.

Om reglerna anger att återförsäljaren måste slå på mjukt 17 blir återförsäljarens position starkare och du måste överge oftare. Den optimala blackjackstrategin för överlämnande i detta fall är som följer. Om återförsäljaren har ett ess, ska du bara ge uppgift om 15, 16 eller 17 om hand. Om återförsäljaren har ett tio-värde-uppriktigt kort ska du bara ge upp på handvärdet 15 eller 16. Om återförsäljaren har en nio, du borde bara ge upp ett handvärde på 16.