Starthänder i poker

Starthänder i poker är kritiska för din framgång när du spelar poker online. Leka inte med pokerhänder om de inte är tillräckligt bra. Som vi alla vet att starthänder är en kritisk del av ett spel så borde du inte undvika att studera dem. Man bör handla om starthänderna du spelar med. I den här artikeln kommer vi att kortfattat diskutera om starthänder i online poker.

Topphänder – AA, KK, QQ, JJ, AK, AK, Tens och AQ anses vara de bästa händerna. Dessa pokerhänder kan generellt spelas i alla pokers positioner.

Medelhänder – Medelhänder i poker ingår AJ, AQ, AJ, Nines, Eights, Sevens, Sixes, A10s, A2s, KQs, KJs, K10s, dessa starthänder i poker kan spelas i mitten eller i sen position.

Kontaktdon och babypar – Det här är starthänderna i Poker online som kan spela i sen position. Dessa händer innehåller J10s, 10-9s, 9-8s, 8-7s, 7-6s, 6-5s, fives, fours, 5-4s, 4-3s, tre’s, two’s, 3-2s.

Ovanstående fem fem händer, dvs AA, KK, QQ, JJ, AK, AK, Tens och AQ är bäst att spela med aggression i varje position vid bordet. Fortfarande är det emellertid en unik skillnad mellan en övre hand och KJ till exempel. Eftersom dessa är två bildkort ser KJ ut väldigt kraftfullt men dom domineras enkelt, så du måste spela det med viss försiktighet. Kort sagt, dessa starthänder i poker, dvs topphänder ska spelas aggressivt vid preflop.

Med en 10-9s i tidigt läge skulle en vik vara i ordning eftersom hela bordet fortfarande måste agera. Under tiden är det svårt att veta vart du är på om du får höjning före floppen. Du måste inse att en mycket bra flopp är nödvändig eller behövs för att fortsätta i den här positionen när du ringer höjer preflop. Men det är lite annorlunda när man spelar i sen position. Vid den här positionen kommer det att vara idealiskt att spela en lämplig kontakt eller ett litet par, eftersom du skulle se över bordets verkan efter floppet.

Vinnande poker beror vanligtvis på dina starthänder. Att spela hårt är i allmänhet ett bättre tillvägagångssätt när man börjar spela poker. Vilken typ av hand du börjar med och hur effektivt du hanterar dem bestämmer ditt spel i slutet, men kom alltid ihåg att för varje pokervariant finns en annan uppsättning starka starthänder. Det är viktigt att veta vilka starthänder i poker som ska vikas och vilka starthänder borde spelas med i spelet. Ibland beror det på hur många spelare som spelar eller vad bordgränsen är.